Netwerk

 

Denkkracht Utrecht verbindt young professionals en creëert een uitwisseling tussen publieke organisaties en deze young professionals. Ons netwerk ís Denkkracht Utrecht. Het bestaat uit deelnemers, alumni en partnerorganisaties: organisaties waarmee we een DenkkrachtCentrale hebben georganiseerd, waarmee is samengewerkt voor een Denkunit of die Denkkracht Utrecht op andere wijze hebben gefaciliteerd.