Stadssafari in het Nieuwegein van de toekomst

Op 26 mei was het netwerk van Denkkracht Utrecht te gast in het stadhuis van de gemeente Nieuwegein. Het onderwerp van de dag was de Nieuwegeinse omgevingsvisie. Hierin staan afspraken en ambities over alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving in de gemeente. Vanwege de nieuwe omgevingswet krijgt de gemeente Nieuwegein veel meer invloed in het inrichten van de eigen omgeving. Om hier zoveel mogelijk input voor te verzamelen dacht Denkkracht Utrecht een dag met de gemeente mee over de vraag: hoe gaat Nieuwegein er in de toekomst uit zien?

’s Ochtends zijn de deelnemers van Denkkracht Utrecht gezamenlijk van Utrecht naar Nieuwegein gefietst, waar een heuse stadssafari op het programma stond om wat meer beeld en geluid te krijgen bij de omgeving in Nieuwegein. Alle indrukken hieruit konden uitstekend gebruikt worden in de aansluitende brainstorms over de toekomstige inrichting en identiteit van de gemeente Nieuwegein. ’s Middags was de burgemeester aanwezig bij de pitches om onze ideeën in ontvangst te nemen.

Het verslag verschijnt van deze stralende en energieke dag verschijnt binnenkort op onze website!

Avond-DKC bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)

Op donderdagavond 17 mei verzamelden de deelnemers van Denkkracht Utrecht zich op de Internationale School Utrecht om met de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) mee te denken hoe haar diensten toekomstbestendiger kunnen blijven aansluiten bij de behoeftes van schoolbestuurders in het buitenland. De afdeling Bestuurlijke Dienst van stichting NOB is verantwoordelijk voor de bestuurlijke ondersteuning van de 200 schoolbesturen in het buitenland. Deze schoolbesturen bestaan uit schoolbestuurders die het werk vaak vrijwillig, met weinig ervaring en met verschillende motivaties oppakken. Daarnaast is de doorlooptijd van de besturen vaak kort (1-2 jaar). Gecombineerd met de geografische verdeling over de gehele wereld is het voor de bestuurlijke dienst daarom een uitdaging om de bestuurders te monitoren en goed te ondersteunen.

Lees hier alles over de innovatieve, nieuwe en soms oude ideeën in een nieuw jasje!

Meedenken met de Marechaussee

Dreigingen zijn overal en veranderen voortdurend. Met nieuwe technieken, razendsnelle social media en toenemende dreiging van terrorisme is het van ieders belang dat de organisaties die voor onze nationale veiligheid zorgen actueel zijn en blijven. Op 21 april waren wij daarom te gast bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) op de Koningin Máximakazerne bij Schiphol. Op deze operationele thuisbasis van de paspoortcontrole van de luchthaven Schiphol kregen wij van de innovatiebeweging binnen de KMar – MOTOR – het vraagstuk ‘Hoe kan de Koninklijke Marechaussee (via MOTOR) toekomstgerichtheid stimuleren en behouden’?

Na aankomst op de kazerne begon de dag met een introductie van de commandant van de brigade Grensbewaking van de KMar over het werk van de Marechaussee. Hierbij werd onder meer stilgestaan bij de werkzaamheden van de grensbewaking en de dagelijkse uitdagingen van het werken van de Marechaussee. Vervolgens gaf MOTOR toelichting over de huidige toekomstgerichtheid en initiatieven om dit te ondersteunen, waarna de Denkkrachters in vijf verschillende groepen uiteengingen voor de eerste brainstorm. De groepjes kregen ieder een eigen rol mee (variërend van ‘buitenwereld’ en ‘Wachtmeester van de Marechaussee’ tot ‘Generaal van de Marechaussee’) vanuit wiens perspectief zij de gehele dag zouden denken.

Het mooie weer van de zaterdag nodigde uit tot brainstormen in zon en ook de energizer – Levend Stratego met de rangen van de Marechaussee – kon hierdoor buiten plaatsvinden. Hierna werd de dag voortgezet met de tweede brainstorm, gevolgd door de presentatie van de resultaten. De terugkerende elementen waren dat MOTOR op de goede weg zit, maar nog te klein is om alles zelf te doen. Om meer draagvlak en commitment te krijgen moet volgens Denkkracht daarom de aansluiting gezocht worden met zowel de top als de werkvloer van de Marechauseee. Gezamenlijk kijken wij terug op een mooie en nuttige dag!

Eerste avond-DKC van 2018: Steunfonds Richard Hoogland

Voor de eerste avond-Denkkrachtcentrale van 2018 verzamelden de deelnemers van Denkkracht Utrecht op vrijdagavond 6 april in de Tuindorpkerk. De opdrachtgever van de avond was de Stichting Steunfonds Richard Hoogland. Terwijl Denkkracht Utrecht voorheen vaak is ingeschakeld om mee te denken over het verkrijgen van financiële middelen, werd ons deze keer juist gevraagd om mee te denken over de beste wijze om subsidiegeld van het steunfonds te verlenen aan initiatieven die gericht zijn op het verhogen van het levensgeluk van (protestantse) ouderen.

De avond werd afgetrapt aan de hand van een huiswerkopdracht, waarin de deelnemers toelichtten hoe volgens hen het bejaardentehuis van de toekomst eruit moet komen te zien en waar de ouderen van de toekomst behoefte aan hebben. Hierbij kwamen verschillende leuke ideeën aan bod – van robotisering in de zorg tot aan gemengde woonvormen – die elk allemaal weer terugkwamen tijdens de rest van de avond. Gebruikmakend van de ‘Walking Brains’-werkvorm zijn de verschillende groepjes met veel verschillende ideeën gekomen, waarin de rode draad was dat het Steunfonds Richard Hoogland al op de goede weg zit, maar er vooral meer op uit moet trekken om naamsbekendheid te genereren. Lees in het verslag van de avond meer over onze oplossingen, zoals de ‘Alzheimerscafé’s’, de ‘bucketlistmakelaar’ en ‘DAS’ (Denk Aan Senioren).

Utrecht University Centre for Entrepreneurship

Het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht (UU) heeft als doelstelling dat 10% van de studenten in 2020 ondernemerschapsonderwijs volgt, in tegenstelling tot de 6,9% die dat deed in het collegejaar 2014-2015. Op 17 maart troffen Denkkracht Utrecht en het Utrecht University Centre for Entrepreneurship (UtrechtCE) elkaar daarom tijdens een dag die in het teken stond van het bevorderen van het ondernemerschapsonderwijs.

Het Utrecht University Centre for Entrepreneurship is hét centrum voor alle activiteiten binnen de UU die te maken hebben met ondernemerschap. Er is op deze tweede DKC van het denkkrachtjaar nagedacht over de volgende vraag: “Hoe kunnen we ondernemerschap in het core-curriculum van zoveel mogelijk UU-opleidingen verweven?” We zijn de dag gestart in de universiteitsbibliotheek met een informatieve inleiding van Jelle Kok (UtrechtCE) en Yvette Baggen (postdoc van de Universiteit Utrecht). Vervolgens zijn in een aantal creatieve brainstormrondes zoveel mogelijk ideeën bedacht.

’s Middags hebben we onze plannen meegenomen naar Holland Startup waar we van ondernemer Maurice Bakker een razendsnelle elevator pitch workshop kregen om de ideeën zo goed mogelijk aan de opdrachtgever te kunnen presenteren. Kortom een veel bewogen dag met prachtige en inspirerende uitkomsten.

Eerste DKC van 2018 – Stichting Lezen en Schrijven

De eerst DKC van 2018 heeft al even geleden plaatsgevonden (3 februari), maar was gelijk een groot succes. We waren op zoek bij een oude bekende; Stichting Lezen en Schrijven. Twee jaar geleden hebben wij meegedacht over manieren om laaggeletterdheid te borgen binnen de diverse beleidsterreinen van het sociaal domein. Ditmaal stond onze zaterdag in het teken van het motiveren en verleiden van laaggeletterden om bezig te zijn met taal.

Om grip te krijgen op het vraagstuk gingen we, naast medewerkers van de bibliotheek, een buurtteam en en een specialist ‘Ouderen in de wijk’ vooral in gesprek met mensen die zelf laaggeletterdheid zijn geweest. De tekstschrijver van Stichting Lezen en Schrijven heeft deze energieke dag mooi verwoord in een prachtig verslag.

Denkkracht Utrecht 2018 van start

Op zaterdag 13 januari is Denkkracht Utrecht 2018 spetterend van start gegaan. Tijdens de kick-off hebben de Denkkrachters elkaar voor het eerst als groep ontmoet en zijn de eerste creatieve werkvormen al gebruikt. Van een bingo om elkaar te leren kennen tot oud-Hollandse spelletjes om het teamgevoel te versterken; het was een afwisselende middag. Naast uitleg over Denkkracht Utrecht stond er ook een workshop pitchen op het programma, verzorgd door twee deskundige Denkkrachters. De dag werd afgesloten met een etentje en een borrel  tot in de late uurtjes.

Op 3 februari is de eerste Denkkrachtcentrale van dit nieuwe jaar. Deze zal in het teken staan van laaggeletterdheid, met Stichting Lezen en Schrijven als opdrachtgever.

Jules, Elbrich, Eva, Margo, Erik, Lies, Christel, Celine, Marlies, Jochem, Anna, Tria, Laurent, Emma, Lidewij, Anton, Naomi, Alise, Anne, Thijs, Coen, Johan, Tessa, Idwer en Susanna vormen samen Denkkracht Utrecht 2018, samen met bestuursleden Remco, Karin, Sterre en Danielle. Bekijk hier alle deelnemers van 2018 en hun achtergrond.

Foto: Ron Hendriks

Denkkracht maakt Utrecht Science Park (Uithof) werkplek voor iedereen

Twee van de vijf pitches over het vergroten van arbeidsparticipatie op het Utrecht Science Park worden binnenkort verder ontwikkeld. Dat bericht Etienne Lammens, adviseur bij Prae Advies en Onderzoek en trekker van het project USP-Inclusief. In dit project werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht samen om meer banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op het Utrecht Science Park (USP).

In het kader van de participatiewet moeten in de periode tot 2024 in totaal 125.000 mensen een functie krijgen, waarvan ruim 400 door de drie onderwijsinstellingen op het USP. Denkkracht werd 24 augustus jl. gevraagd ideeën te pitchen over hoe deze mensen op de Uithof ingezet kunnen worden in duurzame functies die bijdragen aan de onderwijs- en onderzoekstaken van de instellingen en een levendige en bereikbare Uithof.

Tijdens deze avond werden vijf uitgewerkte oplossingen gepitcht. Inmiddels laat Prae weten dat ‘Thuishof’ (een huiskamer op de Uithof) en de verbeterde bezorgdienst voor interne post, verder zullen worden uitgewerkt in een quick scan met vijf globale businesscases. Uiteindelijk kiezen de instellingen daar twee uit om in pilots te realiseren. Halverwege 2018 moeten de projecten draaien, en zo mogelijk uitgebouwd worden. Er zijn voor de pilots geen targets op het aantal plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De instellingen willen vooral leren hoe ze hierop kunnen samenwerken, maar ondertussen is natuurlijk elke gerealiseerde werkplek meegenomen.

DeBroekriem breidt uit!

Onlangs hield Denkkracht Utrecht een Denkkrachtcentrale bij Stichting DeBroekriem, een platform voor en door werkzoekenden. De centrale vraag vanuit DeBroekriem was: ‘Hoe kunnen we DeBroekriem als community laten groeien en verschillende groepen met elkaar een netwerk laten vormen?’ Voor de verschillende onderdelen van DeBroekriem community bedacht Denkkracht Utrecht aansprekende verbeteringen voor de netwerk- en communityvorming.

Enkele adviezen die hieruit voortkwamen waren:

  • Betrek en bedank vrijwilligers bij en voor het gezamenlijke succes van DeBroekriem.
  • Maak vrijwilligers ambassadeurs van DeBroekriem en zet ze in voor target marketing om bepaalde groepen potentiële deelnemers aan te trekken.
  • Communiceer ook aan bedrijven en organisaties wat DeBroekriem voor hen kan betekenen.

Pieter Vermeer, oprichter van DeBroekriem, vertelt dat ze gelijk aan de slag zijn gegaan met een van deze adviezen. ‘Als vrijwilligers DeBroekriem verlaten, krijgen ze een certificaat mee. Voorheen stonden daar alleen de evenementen op die zij zelf hadden georganiseerd. Nu laten we ook expliciet aan hen weten hoeveel deelnemers van DeBroekriem een baan hebben gevonden in de periode dat zij vrijwilliger waren. Daar hebben zij immers ook aan bijgedragen.’

Daarnaast kwam tijdens de Denkkrachtcentrale ter sprake dat live bijeenkomsten niet de enige manier hoeven te zijn om de community te bouwen. Hoewel DeBroekriem zich sterk profileert als een offline community (‘LinkedIn maar dan in het echt’), kan langskomen voor sommige mensen een te grote stap zijn. Door middel van filmpjes, op een eigen YouTube-kanaal, kunnen potentiële deelnemers en organisaties de gezichten achter de DeBroekriem leren kennen. Vermeer vertelt dat ze in de komende dagen de eerste filmpjes opnemen. ‘Het komt deze maand nog online. Zo zijn wij. Gewoon doen.’

Sinds ons bezoek bij DeBroekriem heeft de organisatie grote stappen gezet. De impact, in de vorm van evenementen, is dit jaar met 25% gegroeid. Door deze groei in activiteiten, evenementen en de organisatie als geheel zoekt DeBroekriem versterking van het (betaalde) team. Vermeer: ‘Jullie hebben ons zoveel huiswerk gegeven. En we hebben de rijkdom van de frisse denkkracht van jonge mensen gezien. We kunnen niet elke week op zaterdag met 20 jonge mensen om tafel. We willen zo’n frisse blik permanent in onze organisatie. We zoeken iemand die net afgestudeerd is en super pro-actief is.’