Stichting DKU

Stichting Denkkracht Utrecht
Stichting Denkkracht Utrecht streeft geen andere belangen na, dan het leveren van een bijdrage aan organisaties, maatschappelijk vraagstukken en het ontwikkelen van het netwerk. De stichting heeft daarmee geen winstoogmerk en vraagt in ruil voor de inzet van het netwerk aan partnerorganisaties een bijdrage in de kosten. Het initiatief heeft in 2013 een bijdrage gekregen van het K.F. Heinfonds in samenspraak met de faculteit REBO van de Universiteit Utrecht voor de opstart van de activiteiten. Denkkracht Utrecht blijft daarnaast op zoek naar organisaties die de stichting en de activiteiten financieel zouden willen ondersteunen. Sinds 2014 heeft Denkkracht Utrecht de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Stichting Denkkracht Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 575497610000. Klik hier voor het Beleidsplan Stichting Denkkracht Utrecht 2017, de statuten en het Financieel jaaroverzicht 2017.