Bestuur

Het bestuur van Denkkracht Utrecht wordt gevormd door Danielle Fictorie, Jorika Baarda, Karin Snel en Marion Herder.

danielleDanielle Fictorie (voorzitter)
Danielle Fictorie werkt op de Hoofddirectie Financiën en Control van het ministerie van Defensie. Hiervoor werkte zij bij het ministerie van Financiën. Ze studeerde Publiek Management aan de Universiteit Utrecht en (Politieke) Communicatie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie was ze actief in de medezeggenschap, deed ze onderzoek naar redenen voor studievertraging bij Utrechtse studenten en werkte ze o.a. als student-assistent op de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Jorika Baarda (secretaris)
Jorika Baarda werkt bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Na de bachelor Liberal Arts and Sciences volgde zij aan de Universiteit Utrecht de masters Geestelijke Verzorging en Publiek Management en het honours master programma Young Leaders League. Altijd actief op diverse plekken: van onderzoek naar samenwerkende publieke organisaties in de aanpak van georganiseerde criminaliteit en tutoraat aan eerstejaars studenten, tot voorlichter op open dagen en klassieke muziek brengen op plekken waar dat niet vanzelfsprekend is.

Karin Snel (penningmeester)
Karin Snel is als docent Planologie werkzaam op de Universiteit Utrecht. Voor ze in 2015 de master Planologie succesvol afrondde, heeft ze aan de Universiteit Leiden de bachelor Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie voltooid. Als studentassistent heeft ze naast haar studie o.a. meegewerkt aan de organisatie van een internationaal planologie congres (AESOP). Karin is geïnteresseerd in ruimtelijke vraagstukken van elk formaat, met name in combinatie met maatschappelijke trends.

marionMarion Herder (algemeen bestuurslid)
Marion Herder studeert in 2016 af aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Zij is op dit moment bezig is met het afronden van de master Research in Public Administration and Organisational Science. Daarnaast is zij werkzaam als adviseur bij Andersson Elffers Felix. Tijdens haar studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap deed Marion ervaring op bij verschillende adviesbureaus in de publieke sector en volgde zij een minor economie aan de Hull University Business School.

Het bestuur wordt bijgestaan door de young advisory board.