Oprichters

Denkkracht Utrecht is in 2012 opgericht door Ruben Spelier en Jony Ferket.

Foto JonyJony Ferket
Jony Ferket werkt als projectleider bij Schoolinfo. Hiervoor werkte zij als leermanager/onderzoek bij de Nederlandsche School voor Openbaar Bestuur. Zij volgde een Bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, en was daarna enkele jaren actief binnen de universitaire medezeggenschap. In 2011 behaalde zij haar Master Publiek Management cum laude aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Zij is politiek actief geweest voor G500 en was zodoende lid van de VVD, PvdA en CDA. Nu is zij actief als gemeenteraadslid voor D66 Utrecht.

Ruben Spelier Foto Ruben
Ruben Spelier behaalde in 2011 cum laude zijn Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Naast enkele bestuurservaringen (o.a. als lid van de universiteitraad utrecht en als studentlid van het faculteitsbestuur REBO) verbleef hij in 2011-2012 in Australië. Na dit buitenlandjaar rondde hij in augustus 2013 cum laude zijn masteropleiding Bestuurskunde (Beleid & Politiek) af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een periode als trainee voor Netwerkstad Twente en als consultant voor SIRA Consulting werkt hij nu als senior adviseur bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk.